top of page

PŘEDPOVĚĎ ROK 2022

Rok 2022 bude rokem v mnohém výjimečným. Na jedné straně se mohou dít některým lidem až zázraky, věci se jim srovnají a uklidní. Stejně tak ale může být rokem náročným a nesnadným pro ty, kdo si ještě neuvědomili důležitost své vlastní sebehodnoty a svých hranic. Pro ty, co jim chybí vědomí toho, kým skutečně jsou. Co k nim patří a co k nim nepatří.

Bude to rok malých zázraků, ale také drsných pádů na nos. Otřesem projde logika a selský rozum, mnohdy se budou dít věci, které nám nebudou dávat smysl a mozek nám je nebere a nechce je přijmout. Ale pojďme postupně 😊

Rok 2022 bude celkově hodně o domově, o tom, co a koho my považujeme za své „doma“. Je to vhodný rok na zvelebování domova, přeje rekonstrukcím, nákupům nábytku a čehokoliv do domácnosti. Zároveň se ale také bude dotýkat domova ve smyslu našich blízkých lidí, které považujeme za svůj „domov“.

Oproti předchozím letům lidé budou více doma, ale tentokrát to nebude vyhlášením nouzového stavu. Toto se bude týkat jen jisté skupiny lidí. Tento rok bude rovněž více přát práci z domova. Celkově tomu mnoho rozumných zaměstnavatelů začne být více nakloněno a více zaměstnanců to uvítá. Toto již taktéž započalo v roce 2021, ale v roce 2022 tyto tendence naberou na síle.

Budeme konfrontování rovněž s tím, že stále budou z našeho života odcházet další a další lidé. Tento proces se již začal na konci roku 2020 a bude mít setrvalý stav. Ve video předpovědi jsem již poukazovala na to, že budeme jako lidstvo vytvářet nové „rodiny“, nové skupinky, ve kterých následně budeme žít.

 

Do popředí roku 2022 se dostane zejména to, že si máme zachovávat vlastní energii a dávat si pozor na to, aby nám ji jiní lidé nebrali. Spojovat se máme s těmi, se kterými cítíme vnitřní integritu, jejich názor s námi rezonují, s nimiž jsme v souladu, kde nacházíme podporu a pomoc, kde nacházíme pochopení a přijetí toho, jací jsme, navzdory tomu, jací jsme. S těmito lidmi budeme doslova vytvářet nové rodiny. Spojení s těmi správnými lidmi bude v tomto roce zkrátka velmi důležité. A jak já říkám, současná doba nám v tomto nahrává, jelikož je lépe vidět, kdo je kým, čemu věří. Nutí nás zaujmout postoj k aktuální situaci, a to i třeba i postoj neutrální. 😊

 

Tento rok je o spolupráci o schopnosti přijetí toho, jací lidé jsou. O schopnosti se dohodnout a najít konsenzus, nikoliv kompromis. I když tomu často může předcházet velká emoční smršť a nátlak ze všech stran, které jsou do diskuze vtaženy.

V roce 2022 bude dostávat na frak naše sebevědomí. Budeme si muset uvědomit kdo jsme, co chceme a co nechceme a jestli to, co si myslíme, že nechceme je opravdu z nás a nebo jestli nám to tam někdo v dětství pracně nenastrkal a my v tom jen nežijeme. Celkově budeme vystavení hodně i konfrontacím v rodině a budeme muset říct na správném místě své „NE“, když to tak budeme cítit. Našim úkolem bude nenechat se sebou manipulovat. Nepodléhat tomu, co si o nás myslí okolí. Nepodléhat tomu, jaké by nás okolí rádo mělo. Nepodléhat tomu, jak nás jiní lidé hodnotí. A pokud se nás to přecejen na nějaké úrovni dotkne, budeme muset přijmout zodpovědnost a položit si otázku, proč se nás to doktýká a kde se to v nás vzalo? A bude doslova nutné najít na tuto otázku pravdivou a upřímnou odpověď. Může se nám totiž stát, že zjistíme, že se i v dospělosti řídíme pravidlem nebo představou někoho, jehož život bychom žít nechtěli. Tak proč uznáváme jeho postoje? Ty ho přeci dovedly tam, kde dnes je a my tam být nechceme.

Začne také růst počet lidí, u kterých se otevřou jejich dary. Intuice, jasnovidectví, věštění ad. Řekněme, že jich zkrátka bude potřeba.

Ve společnosti se budeme často potýkat s manipulacemi a budeme se muset rozhodnout, jaký k nim zaujmeme postoj. Zda na ně budeme reagovat, necháme je jen projít a nebo zda je zcela odmítneme. To bude hodně souviset i s úrovní našeho vědomí. Bude nám předkládáno velké množství zkreslených informací, dokážeme je rozeznat od těch pravdivých? Ti, kteří již probudili své vědomí to budou mít výrazně snazší při selekci pravdy a lži. Nápomocná jim bude jejich intuice.

Zároveň se bude ve velké míře řešit naše školství a naše děti obecně. Je to rok vhodný pro svatby, ale také pro otěhotnění a porody. Zkrátka se budeme hodně zabývat našimi dětmi. Ať doma, ve společnosti nebo jejich budoucností.

Bude vznikat velké množství nových projektů a služeb, které budou úspěšné a rychle se na trhu uchytí.

Taktéž to bude náročný rok pro ty, kteří jsou zvyklí se obětovat. Tento vzorec a postoj k životu již nemá dál přežít, tedy hodně těch, kteří se obětují pro druhé a sami sebe oslabují a potlačují dostanou lekci, aby s tímto životní postojem skoncovali.

Rok 2022 bude také vhodný pro nalezení nového partnera a vytvoření nových svazků, které by měly být dlouhodobé. 

 

Co se týká situace ohledně „nemoci, jejíž jméno nesmíme vyslovit“ nevypadají karty už tak tragicky, jako roky předešlé. Kompletní zastavení, kterým jsme si prošli v roce 2020 a částečně i v roce 2021 už nás v roce 2022 nečeká. Přesto nás přecejen v prvních měsících dopady této nemoci ještě potrápí, zpomalí, vezmou nám energii a tím mohou mít vliv i na ekonomiku a tedy i na nás a naše peněženky. V lednu zde můžeme ještě pociťovat nátlak těch nahoře a manipulaci. Do března se pak můžeme potýkat s nějakými omezeními a přechodnými změnami. V dubnu už by ale zase mělo vše spět pomalu ale jistě k lepšímu. Během roku by se zde měla objevit ve společnosti nějaká významná žena, která by měla zásadně ovlivnit další konání ohledně této situace pozitivním způsobem. Nemoc zde stále zůstává, ale čím dál méně se již propisuje do společnosti, protože lidé jí přestanou věnovat tolik pozornosti.

Čím dál méně budou nesmyslná stanoviska dopadat na lidi, ti se začnou více řídit sami sebou a tak nám to umožní, abychom lépe vyladili energie na této planetě a odlehčili celou situaci. Bude se řešit intenzivněji i očkování dětí. Zde bude potřeba dávat pozor na informace, které se k nám donesou a nenechat se zmanipulovat.

 

Celkově však celý vývoj v této oblasti v průběhu roku 2022 bude záležet na našem postoji. Zda v sobě najdeme dost lásky a pochopení i k těm, kteří nesdílí naše ideje a naše názory, zda v sobě dokážeme přijmout, že to někdo má jinak. Pokud ano, můžeme se výrazně posunout vpřed.

Mnohé lidi tato situace povede na začátku roku do zmatku, pocitu bezmoci  a do agresivity a jednání z pozice ega. Jestliže se nechceme tohoto účastnit nezbývá nám než zůstávat pozitivní a svoji mysl koncentrovat zejména na to, co funguje. Naopak pro ty, kteří vědomě pracovali může být toto období velmi příjemné a úspěšné. Bude se jim dařit vše na co sáhnout, budou sklízet plody své dosavadní práce. Někteří z nich mohou dokonce dojít k veřejnému uznání svých kvalit.

Od dubna do června to bude období, které lze považovat za pomyslný bod 0. Budeme začínat od začátku jako společnost. Opadne ten největší stres a lidé budou víc plynout, tlak z předchozího období se uvolní a my budeme moci být více svobodní a sami sebou. Celkově to bude období, kdy není třeba brát věci tak „smrtelně vážně“. Zde se vyplatí i riskovat a rizika si můžeme dovolit.

Na duchovní úrovni se projasní mysl většímu počtu lidí, změní se uvažování. Bude skvělá doba na provedení a realizaci změn ne jen na pozemské úrovni ale i v sobě na úrovni duše. Hodně lidí se zbaví nějakých bloků, kterým čelili, ostatně v dubnu se obecně uleví hlavně blížencům, jež testovala od srpna černá luna. Zde lze čekat, že se z části narovná i karma. Lidem přijde projasnění mysli.

 

Čas mezi červencem a zářím nám naopak zavelí pohroužit se sami do sebe, budeme řešit i finanční záležitosti, tam kde bylo něco nedořešeno, tzn. Na přetřes přijde ekonomika státu, ale bude to období, kdy se spíše má každý stáhnout do sebe. Pokud někdo má dluhy nebo nemá vpořádku finance, bude čas dát to dopořádku. 

Budou zde také řešeny právní aspekty a vytahovány na světlo,  bude zde řešena spravedlnost. Nezbytné bude hovořit pravdu a nic než pravdu, to co máme na srdci a pravda bude tématem, co je pravda? Co je tedy ta skutečnost? A my budeme muset najít rovnováhu mezi srdcem a rozumem.

Od října do prosince v tom budeme pokračovat. Budeme řešit rovnováhu a spravedlnost a pravdu, hlavně tu pravdu, která je slyšet a tu která slyšet není. Bude zde důležité téma komunikace a akceptace různých úhlů pohledu. Rovněž to bude doba přemítání a rozhodování. Doba kdy bude nutné převzít zodpovědnost a konat v souladu s tím, v co věřím. Doba, kdy budeme muset sebrat odvahu. Jen tak zajistíme, že to dopadne v náš prospěch. Bude nutné postavit se za svá přesvědčení stejně jako umět přijmout omluvu a nečí omyl. Nikdo není neomylný.

 

Společnost v roce 2022 bude čím dál více rozdělená na očkované a neočkované. V mnohých ohledech se do konce roku 2022 ukáže pravda a ani pro jednu skupinu, to nebude lehký rok. Snad malinko snazší bude pro ty vědomé duše, které si začnou uvědomovat, co se zde vlastně děje.

Nová vláda by měla na začátku stanovit přijatelnější podmínky a dá se říct, že v průběhu roku 2022 se jich bude spíše držet. Měla by být nastolena větší rovnováha, větší harmonie a větší klid. Pozornost se bude v politice upínat hodně na některou z mladých žen a že je jich tam letos hodně😊 Kontroly zcela nezmizí, ale podmínky se pro lidi skutečně zlepší. Větší komplikace vidím v létě 2022, kdy se na politické scéně může dít zase hodně manipulací, bude zde zase nějaká ztráta svobody a na moment uvízneme na mrtvém bodě. Konec roku 2022 bude již opět ve znamení změn, které by měly však pro náš národ být více pozitivní.

Co se týká pana prezidenta, zde vidím změny okolo jeho zdravotního stavu a funkce, tak se nechejme překvapit.

Hodně z vás se ptalo na děti a na to, jak to bude ve školství. Nůžky se začnou rozevírat. Mnoho lidí již nebude chtít přistoupit na hru škol s rouškami, testy a zastaralými názory ohledně vzdělávání. Více lidí začne reálně využívat alternativ ve školství, jako je komunitní vzdělávání nebo domácí vzdělávání. Celkově to bude hodně řešené téma roku 2022. Někdy se bude dařit věci narovnat, někdy bohužel tolik ne. Začátek roku 2022 se jeví ještě hodně pod kontrolou a nesvobodou pro naše děti. Na konci léta nás zde čekají znova nějaká úřední rozhodnutí. Na celkové vyřešení situace je zde ale ještě příliš brzy. Bude hodně záležet na jednotlivých lidech, jak se rozhodnou a jak moc budou ochotni stát si za svými přesvědčeními. Rada pro rodiče zní, je důležité již nechodit po povrchu, jít do hloubky sebe a zeptat se sebe a svých dětí, jak to cítí a poté začít pracovat na novém systému, nový počátek se již v roce 2022 bude rýsovat, ačkoliv nejsme zdaleka u konce. Všichni se budeme učit novým přístupům, budeme muset věci zkoumat opravdu do detailu, abychom pak mohli dostat možné maximum. Ne vše, co v současnosti děláme je špatně a hodně z toho co děláme v této oblasti zase není dobře. Bude třeba najít rovnováhu.

Co se týká cestování v roce 2022 řeknu to takhle. Kdo chce, cestu si najde, ale obecně se bude více cestovat v rámci naší domoviny a dovolenou v zahraničí bude absolvovat daleko méně lidí, než je zvykem. Pokud bych měla doporučit vhodné měsíce pro cestování, pak je to jednoznačně duben, květen a konec července, srpen a září. Červen úplně optimální na cestování nebude. Bůhví proč.

Celkově budou panovat velké obavy a strach z vycestování, lidé budou zpočátku léta nedůvěřiví. Pro ty, co by chtěli vycestovat do zahraničí zde mám radu, být trpělivý, umět si počkat, volit neobvyklé způsoby nebo země pro cestování. Celkově zde ale přichází větší finanční zátěž s touto oblastí spojená.

Že bude rok 2022 hodně o vztazích s partnerem a rodinou jsem již předeslala výše. Hodně vztahů zamrzne již v prvním kvartále roku na mrtvém bodě a bude těžké se z toho vymotat. Ženy budou chtít mít věci pod kontrolou, budou se objevovat žárlivé scény a budeme si celkově značit své teritorium. Nicméně opět nám přijde připomínka toho, že nemůžeme nikoho vlastnit a také připomínka toho, že zůstávat s někým jen proto, abychom nepřišli o materiální zajištění nám přináší pouze smutek a nespokojenost.

Na druhou stranu mnoho lidí se setká se svojí spřízněnou duší z minulých životů a bude jen na nich, jak to celé dopadne. Zda již pochopili natolik, aby tito lidé nadále mohli zůstat v jejich životě. Konec srpna, září a říjen bude ve vztazích poměrně dost náročný. Jedna scéna bude střídat druhou zvláště tam, kde se lidé ještě nevymanili z pozice, kdy se od druhých nechávají zatlačit do kouta.

 

Co se týká pracovních záležitostí, je zde mnoho změn zaměstnání. Hodně lidí dojde postupem roku k tomu, že již nechce dělat práci, která je nenaplňuje nebo pracovat v kolektivu, který je neustále kritizuje nebo na ně tlačí. A že si toho tlaku do dubna v zaměstnání užijeme požehnaně, to je zde naprosto jasné. Budou nám to v práci „zpříjemňovat“ různé zákazy a příkazy. Jsou to zkrátka miláčci tam nahoře :D i někteří majitelé a šéfové jsou opravdu „úžasní“. Pro lidi, kteří si budou tímto nátlakem procházet zde mám dvě rady. Za prvé využijte této transparentnosti ve společnosti. Konečně můžete vidět skutečnou podobu lidí a dle toho se zařídit. Za druhé stůjte si za svojí pravdou a tím, co vám dává smysl. Za to se vždy vyplatí bojovat. Závist je mocná věc. Když někoho rozčiluje něco na vás, je to zpravidla ukázka toho, že ho vzteká, že si sám pro sebe nedovolí to, co si vy dovolíte. 😊 Pozitivní je, že koncem roku 2022 bude mnoho z vás již v novém zaměstnání nebo vlastním podnikání a budete výrazně spokojenější a více v souladu sami se sebou. Tedy hlavně ti, kteří budou mít odvahu a nebudou se bát konat. Jak řekl jeden moudrý muž „svět patří těm, co se neposerou.“

Co se týká celkově financí a ekonomiky vypadá to, že do dubna nám to zase bude trochu váznout, ale nic není tak horké, jak to vypadá a už od května dál by se nám všem mělo dařit výrazně lépe. Další zatěžkávací období bude opět v září a říjnu, ale vesmír nad námi stále drží ochrannou ruku, takže do konce roku by se mělo mnohé srovnat. Pokud chcete, aby se vám v roce 2022 dařilo, mám zde pro vás radu. Držte se toho, co vás baví, mnohé z vás totiž čeká úspěch právě v tom, co vás naplňuje. Buďte houževnatí a nenechejte se odradit, postupujte krůček po krůčku a dočkáte se uznání 😊 Důležitá totiž v tomto roce bude hlavně motivace a ta vzniká jen tam, kde svůj čas investujeme do něčeho, co máme skutečně ze srdce rádi 😊

A na co bychom si měli dávat pozor ve zdravotní oblasti? Stále zde vidím nemoci dýchacích cest, plic a průdušek, nicméně oproti jiným letům jich bude výrazně méně. Pozor na gynekologii, výrazně zde vidím i větší problém s neplodností a hormonální problémy, problémy se štítnou žlázou, ale jelikož je to rok 2022, štítná žláza bude velmi namáhaný orgán. Již na začátku jsme psala, že bude třeba hlídat si hranice mezi námi a našim okolím a štítná žláza je právě oním ŠTÍTEM, který budeme potřebovat a namáhat. Pod tlakem bude hodně i naše psychika, zejména ke konci roku 2022. Pokud chcete, aby se vám zdravotně dařilo, bude třeba srovnat si sebehodnotu, dát průchod svým darům a tomu, co vás baví, naslouchat hlasu svých pocitů a těla a být otevřenější jiným názorům a postojům. Dejte průchod své kreativitě a přestaňte se bát, že neuspějete. Výmluvy nemám čas, na to co mě baví překlenete jen tím, že si čas uděláte. Když nevíte, v čem jste dobří, najděte si čas a zkoušejte, i kdyby vaší dovedností pro tento rok měl být prostě jen odpočinek 😊

 

A rada pro všechny, kteří chtějí vědomě a lehce projít rokem 2022, buďte trpělivý, nezapomínejte na své ideály, nebojte se pustit do svých snů a nejednejte zbrkle, buďte otevření novým názorům a postojům, i když je zrovna nežijete. Když se vám nebude dařit dle vašich představ „NO A?“ Nechoďte po povrchu pečlivě zkoumejte co je pravdivé, ne obecně, ale pro vás, co je vaše a co jsou vzorce, které vám do hlavy někdo nasadil. Přijměte zodpovědnost a hlídejte, aby s vámi nebylo manipulováno, naslouchejte intuici.

Všem vám přeji krásný rok 2022, plný lásky, úcty, pochopení, klidu a síly.

 

S úctou a láskou Baru

bottom of page